Tietosuojaseloste

Yleistä

Omakilpi Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä sekä lisätä yksilön oikeuksia henkilötietojen hallinnassa.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Omakilven palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

 • Luotettavaan tuoitteiden toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotteiden ja markkinoinnin kehitykseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Omakilpi Oy (Y-tunnus: 3331406-5)

Pikisaarenkatu 48 as 14
53900 Lappeenranta

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
info@omakilpi.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaiden yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, sekä tiedot tilatuista tuotteista.

Mihin henkilötietojani käytetään?

 • Asiakkuuden ylläpitoon
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Omakilven toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittämiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Omakilven väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä, hävittämiseltä, luovuttamiselta, käsittelemiseltä tai muilta laittomilta toimenpiteiltä. 

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, mikäli asiakas ei halua näitä poistettavan. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Millaisia oikeuksia minulla on?

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen muutosta tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä info@omakilpi.fi.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle, www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tuotteiden  toimituksen takaamiseksi. 

Kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajaa tilausjärjestelmän ja asiakasrekisterin ylläpitämiseen; Paytrail Oyj sekä Shopify.

Voidaanko tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen sekä lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.